Movie_Maker (minitutorial)
storyboards

storyboard_english

Seqüència general de treball

Planificació


Angulació

llenguatge bàsic
Pla General (PG)
Descriptiu i de situació
Pla Sencer (PS)
Narratiu
Pla 3/4 o Americà
Narratiu
Pla Mitjà (PM)
Narratiu
Primer Pla (PP)
Expressiu
Primeríssim Primer Pla (PPP)
Expressiu
Pla detall (PD)
Descriptiu

Audiovisual language


Altres recursos

Baixar vídeos de YouTube fàcilment amb Google Chrome

keepHD.jpgDownload HD Videos off Youtube


Free Video Converter (convertir entre formats de vídeo)

Free FLV Converter (Per convertir vídeos de format flv altres formats i viceversa)

HamsterFreeVideoConverter (Per convertir de format mod a altres formats compatibles amb movieMaker)